مزاياي ليزينگ

-‏ ليزينگ ابزار توسعه سرمايه گزاري ملي است. ‏ليزينگ بدليل تطبيق با قانون بانكداري بدون ربا ‏و ريشه هاي فقهي و اسلامي آن، ابزار مناسبي جهت ‏تأمين مالي سرمايه گزاريهاي جديد است. ليزينگ ‏اهرمي، ليزينگ سنديكايي و ليزينگ مرزگذر،‌ ‏ابزارهاي تأمين مالي پروژه ‏‎(project financing)‎‏ مي ‏باشد. ليزينگ بعنوان جايگزين قراردادهاي ‏فاينانس در كشورهاي اسلامي بطور گسترده در تأمين ‏مالي پروژه هاي نيروگاهي،‌ پتروشيمي، احداث بزرگراه ‏و . . . استفاده مي شود. در بسياري از كشورها ‏ليزينگ بخش عمده ماشين آلات و تجهيزات مورد ‏نياز صنايع كوچك و متوسط ‏‎(SME)‎‏ را تأمين مي نمايد ‏بطوريكه ليزينگ تا 40% ساختارهاي سرمايه اي ‏برخي شركتها در جوامع توسعه يافته را تشكيل مي ‏دهد. ‏

ليزينگ ابزار رونق اقتصادي:‏

‏-‏ ‏ ‌صنعت ليزينگ از طريق ابزار "كمك فروش" ‏‎(Sales-aid ‎lease)‎‏ براي كالاهاي سرمايه اي بادوام، مي تواند ‏به رشد و شكوفائي شركتهاي توليدي از طريق روان ‏سازي چرخه توليد، و مآلا" فروش محصولات به آنها كمك ‏كند. ‏

ليزينگ ابزار رفاه اجتماعي:‏

‏-‏ ‏ ليزينگ مصرف كننده ‏‎(Consumer lease) ‎‏ بصورت خرده ‏بانكداري موجب تأمين اعتبار مصرف كنندگان و مآلا" ‏افزايش قدرت خريد، كاهش فشار نقدينگي و ‏برخورداري از امكان آينده در حال ميگردد و در ‏نتيجه رفاه نسبي و رضايت اجتماعي را بدنبال ‏دارد. ‏


كنترل و سازماندهي بازار غير متشكل پولي:‏
‏-‏ ‏ شركتهاي ليزينگ خلاء‌ خاصي را كه در جامعه موجود ‏بود، پر كردند. ليزينگ ها بخشي از اقتصاد زير ‏زميني را متوقف كردند. آنها با شفاف كردن فعاليت ‏ها، زمينه نظارت دولت و پرداخت ماليات را فراهم ‏نمودند.‏

توسعه و تنوع در بازارهاي مالي و پولي:‏

‏-‏ ‏ با توجه به محدود بودن ابزارها و ساز و كارهاي ‏مالي و پولي در كشور، ليزينگ بعنوان يك مشتقه مالي ‏و تخصصي ميتواند تخصص و دانش فني ‏‎(Know how)‎‏ اين ‏صنعت بين المللي را به كشور انتقال و آنرا از ‏حالت سنتي به صنعتي و سيستماتيك تبديل نمايد از ‏جمله ليزينگهاي اهرمي و ليزينگهاي مرزگذر ‏‎(cross-‎border)‎‏ تعاملات بين المللي مربوط به اين صنعت ‏ميتواند به جذب سرمايه گذاريها يا مشاركتهاي ‏مالي بين المللي كمك كند. ‏


آزادسازي و بهينه سازي خدمات بانكي

- ليزينگ ‏بعنوان يك خرده بانكدار ميتواند بار تسهيلات خرد ‏و متوسط را از دوش بانكها بر دارد و آنها را ‏قادر سازد به فعاليت هاي اصلي خود يعني تأمين مالي ‏پروژه هاي بزرگ اقتصادي و ساير فعاليتهاي بانكي ‏در خور بپردازند. در اينصورت علاوه بر ارتقاء ‏كيفيت و تنوع بيشتر خدمات بانكي،‌ هزينه هاي ثابت ‏سنگين بانكها كاهش و بالمآل سودآوري آنها بالا ‏خواهد رفت.


سرعت و انعطاف پذيري:‏

‏-‏ ‏ ليزينگ برخلاف ساير روشهاي تأمين مالي با توجه به ‏سرعت چرخة عمليات و نيز انعطاف پذيري در تأمين ‏خواسته هاي متقاضيان ميتواند موجب رضايت بيشتر و ‏هزينه فرصت از دست رفته ‏‎(opportunity cost)‎‏ كمتر ‏گردد. از اينرو بسياري از متقاضيان، ‌استفاده از ‏ليزينگ را ولو با نرخ سود بالاتر بر استفاده از ‏منابع بانكي ترجيح ميدهند. ‏

واقعي بودن معاملات ليزينگ:‏

‏-‏ ‏ برخلاف ساير ابزارهاي اعتباري مورد استفاده در ‏بانكها و مؤسسات اعتباري،‌ ليزينگ بدليل طبيعت ‏خود كه حاكي از خريد كالا توسط شركت ليزينگ و ‏تحويل عيني و واقعي كالا به مستأجر، شائبه هرگونه ‏سوء استفاده و صوري بودن عمليات اعتباري را از ‏بين مي برد كه اين خود به سلامت اعتباري ‏به بازگشت بموقع تسهيلات اعطايي كمك ميكند. ‏

غير ربوي بودن: ‏

‏-‏ در روش اجاره اعتباري (ليزينگ)، موضوع بهره مطرح ‏نيست و موجر براي تجهيزات و يا دستگاهها و ماشين ‏آلاتي كه به اجاره مي دهد، اجاره بهاي عادلانه اي ‏كه شامل هزينه بهره برداري از كالاي سرمايه اي ‏است بصورت اقساط از مستأجر دريافت مينمايد. ‏بنابراين يكي از مزيت هاي ليزينگ انطباق آن با ‏موازين فقهي و اسلامي است.‏

ضد تورمي بودن:‏

‏-‏ ‏ روش ليزينگ بدليل عدم تزريق مستقيم منابع مالي ‏به متقاضي و پيشگيري و بازدارندگي اين روش از ‏ورود مستقيم منابعي كه بصورت تسهيلات به بازار ‏سفته بازي، واگذاري مي شود، داراي خاصيت ضد ‏تورمي است. از يكسو (خصوصا" در روش ليزينگ كمك ‏فروش) ‌به چرخه توليد و افزايش حجم آن كمك مي ‏كند و از سوي ديگر از طريق ايجاد تسهيلات به ‏افزايش توليد، افزايش اشتغال،‌ افزايش توليد ‏ناخالص داخلي و تعادل قيمت ها به عنوان يك اهرم ‏ضد تورمي عمل مي نمايد. ‏

جايگزيني تجهيزات و ارتقاء تكنولوژي:‌‏

‏-‏ ‏ در روش ليزينگ امكان جايگزيني دستگاهها و ‏تجهيزات بمنظور هماهنگ شدن با تكنولوژي روز و نيز ‏بر اساس نياز و ضرورت بنگاههاي اقتصادي براي ‏متقاضيان فراهم مي شود.


خود وثيقه اي بودن:‏

‏-‏ ‏ با توجه به ماهيت ليزينگ كه براي بهره برداري و ‏برخورداري از دارايي مورد استفاده مستأجر است و ‏شركت ليزينگ (موجر) تا پايان مدت اجاره، دارايي ‏مورد نظر را به مستأجر انتقال نميدهد بنابراين ‏در اكثر موارد نياز به وثيقه مضاعفي نمي باشد. ‏


ايجاد اشتغال:‏

‏-‏ ‏ ليزينگ يكي از روشهاي بسيار مؤثر در ايجاد ‏اشتغال محسوب مي گردد زيرا مي تواند شرايط لازم ‏كار را براي متخصصان يا افرادي كه توانايي انجام ‏كار را دارند ليكن از امكانات و ابزار كار ‏برخوردار نيستند فراهم آورد (اصل 44 ‏قانون اساسي) همچنين كمك به شركتهاي توليدي از ‏طريق ليزينگ "كمك فروش"، منتهي به روان نمودن ‏چرخه فروش و در نتيجه افزايش توليد و بالمآل ‏اشتغال خواهد شد.‏


تمركز فعاليت ليزينگ ها و كاهش بروكراسي:

‏-‏ ‏ شركتهاي ليزينگ بدليل ماهيت آنها (تفكر بخش ‏خصوصي و مشتري مداري)، در صورت داشتن نيروهاي ‏متخصص و كارآمد، نياز به سازمانهاي گسترده و ‏پيچيده اي ندارند و امكان تمركز فعاليت در مكاني ‏واحد و تصميم گيريهاي سريع موجب كاهش بروكراسي ‏مي گردد. ‏


توسعه فرهنگ بيمه و ساير مشتقه هاي مالي:

‏-‏ با توجه باينكه يكي از نيازها و ابزارهاي ‏پشتيبان صنعت ليزينگ، "بيمه"‌ مي باشد لذا ‏فعاليتهاي ليزينگ تأثير قابل توجهي در صنعت بيمه ‏چه از نظر كمي و چه از نظر نوآوري بجا خواهد ‏گذاشت كه نمونه آن ايجاد "بيمه هاي اعتباري" است.‏

نقشه

تاریخچه

مکان ما بر روی نقشه

آدرس :تهران، شهرک غرب، ایوانک غربی، گل افشان شمالی، خیابان شهید دادمان، پلاک 5، شرکت لیزینگ دی کد پستی: 1469784991
تلفن: 14- 88565610
نمابر: 88565610 داخلی 506
پست الکترونیکی : info@leasingday.ir

تاریخچه شرکت لیزینگ دی

شرکت لیزینگ دی (سهامی خاص) در تاریخ 11 اردیبهشت سال 90 مطابق با قوانین بانک مرکزی تحت شماره 402912 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران با سرمایه 100 میلیارد ریال به ثبت رسیده و مجوز فعالیت شرکت در تاریخ 1390/03/23 از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شد تا چشم انداز آتی شرکت در فضای مطلوب تری عملیاتی شود. این شرکت به عنوان یکی از شرکتهای تابعه بانک دی تحت نظارت این بانک فعالیت می¬کند و سهامدار عمده شرکت نیز بانک دی است.