loader
   

لیزینگ دی در چارچوب شرکت های سهامی خاص طی شماره 402912 مورخ 11/02/1390 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران با سرمایه 100 میلیارد ریال ثبت گردیده و مجوز فعالیت شرکت مورخ 23/03/90 از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده است.

این شرکت به عنوان یکی از شرکت های تابعه بانک دی و تحت نظارت این بانک فعالیت می کند سهام دار عمده شرکت نیز بانک دی می باشد .