مقالات:

بررسي تاثير مدل ارزش ويژه مشتري بر قصد خريد مشتريان، راه چمنی

در سالهاي اخير، محققان، مفهوم ارزش ويژه مشتري را به عنوان معيار كلي موفقيت در بازاريابي پيشنهاد كردهاند. صنعت ليزينگ نيز در اين رابطه از اين قاعده مستثنا نيست. مدلهاي مختلفي در زمينه ارزش ويژه مشتري وجود دارد كه ارزش ويژه مطلوبيت، ارزش ويژه رابطه و ارزش ويژه برند سه محرك اصلي آن ميباشند كه هدف اين پژوهش بررسي تاثير مدل ارزش ويژه مشتري بر قصد خريد مشتريان شركتهاي ليزينگ می باشد.

 

(دانلود فایل کامل این مقاله)


تاثیر تکنولوژی بر ساختار سازمانی - شرکت های لیزینگ و رفاه اجتماعی،روح اله جراحی

 


تکنولوژی یکی از عوامل موثر و تعیین کننده در ساختار سازمانی است و تغییرات و تحولات تکنولوژیکی باعث پیدایش صنایع و مشاغل جدید و از بین رفتن یا بیاهمیت شدن بعضی از صنایع و مشاغل قبلی میگردد. بنابراین ورود تکنولوژی به سازمان محدودیتها و فرصتهایی را پدید میآورد که از جمیع جهات بر سازمان تاثیر میگذارد. تکنولوژی ترکیب جدیدی از تلاش انسان، ماشینها و تجهیزات و روشهای انجام کار را ایجاد میکند که نیازمند آمادگی سازمان در جهت پذیرش و انتخاب ترکیب صحیح میباشد.

 

 
(دانلود فایل کامل این مقاله)گزارش جهانی صنتعت لیزینگ،ترجمه مریم کیلک

 صنعت لیزینگ با وجود قدمت سی ساله همچنان دوران معرفی و رشد را طی می کند و در عین حال طی چند سال اخیر با کاهش فعالیت مواجه شده است.  در این مقاله سعی شده زمینه های فعالیت، محرک های توسعه، بازیگران اصلی، چالش ها و موانع پیش رو را به اختصار بررسی کند. این مقاله را با اندکی تلخیص می خوانید.

 


(ارجاع به فایل کامل این مقاله)

نقشه

تاریخچه

مکان ما بر روی نقشه

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی ، نبش کوچه دلبسته ، پلاک 2145 ، ساختمان گروه مالی دی – طبقه نهم
تلفن دفتر: 88709990
کد پستی : 1511734838 <-AryanicCMS:tags:153>

تاریخچه شرکت لیزینگ دی

شرکت لیزینگ دی (سهامی خاص) در تاریخ 11 اردیبهشت سال 90 مطابق با قوانین بانک مرکزی تحت شماره 402912 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران با سرمایه 100 میلیارد ریال به ثبت رسیده و مجوز فعالیت شرکت در تاریخ 1390/03/23 از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شد تا چشم انداز آتی شرکت در فضای مطلوب تری عملیاتی شود. این شرکت به عنوان یکی از شرکتهای تابعه بانک دی تحت نظارت این بانک فعالیت می¬کند و سهامدار عمده شرکت نیز بانک دی است.